Kontakt

Naziv Međuokružni odbojkaški savez Zaječar
Adresa Karađorđev venac 6,c-5, 19000 Zaječar
Telefoni 019/420-871
E-mail adresa moszaj@gmail.com
Internet prezentacija www.moszajecar.org
PIB 100587721
Matični broj 17264044
Žiro račun broj 205-1223-08

Zanimljivosti

Da li mislite da je sportskom savezu potreban web sajt::